Från modell till färdig produkt

Ceradent AB är ett tandtekniskt fullservice laboratorium med säte i Karlstad. Verksamheten startade i augusti 2010 med ambitionen att kunna erbjuda högkvalitativa produkter framställda med hjälp av den senaste tekniken.

Vi agerar som ditt fullservicelaboratorium

Genomgående för verksamheten är hög kvalitet både vad gäller val av utrustning och material. CAD/ CAM framställda produkter är på grund av dess överlägsna kvalitet så långt det är möjligt vårt förstahands val.

Mer om våra tjänster

Fast protetik

Metallunderstödda keramiska ersättningar tillverkas av både ädla och oädla legeringar samt Titan, allt efter överenskommelse.

Implantat

Vi arbetar med alla på marknaden förekommande plattformar och material för att kunna ta oss an era fall.

Kombinationsprotetik

Användandet av varmpressad akryl i våra ersättningar är en huvudregel, allt för att få ett så homogent och vävnadsvänligt material som möjligt.

Temporära ersättningar

Både enklare varmpressade akryl- och metallförstärkta provisorier tillverkas.

Tandläkarens bästa vän

Företaget är kvalitetssäkrat och uppfyller de legala krav som ställs på oss som tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter.

Möt Ceradent teamet

Jonas Karlsson

Tandtekniker

Jonas utbildade sig till tandtekniker vid Göteborgs universitet och tog examen 2010.

Erik Olofsson

Tandtekniker

Erik utbildade sig vid Umeå Universitet och tog sin examen 2000.

Agneta Norrby

Tandtekniker

Agneta utbildade sig vid dåvarande Statens tandteknikerskola och tog sin examen 1982.

Annelie Jakobsson

Tandtekniker
Annelie utbildade sig vid Umeå Universitet och tog sin examen 2000.

Helene Henriksson

Tandtekniskt biträde