Tjänsteområden

Experter inom tandproteser

Fast protetik

Metallunderstödda keramiska ersättningar tillverkas av både ädla och oädla legeringar samt Titan, allt efter överenskommelse. Då en oädel legering eller Titan används strävar vi efter att välja ett industriellt framställt skelett med hjälp av CAD/CAM tekniken. Vi scannar in och designar alla lösningar hos oss på lab i vår egen 3Shape® scanner för bästa kontroll av slutresultatet.

Helkeramiska ersättningar är något vi gärna använder oss av för högsta möjliga estetik. Vi har flera alternativ till vårt förfogande. Även här strävar vi mot att ha CAD/CAM framställda skelett som förstahandsval.

fast

Implantat

Vi arbetar med alla på marknaden förekommande plattformar och material för att kunna ta oss an era fall. Idag tillverkas i stort sett alla implantatarbeten med hjälp av CAD/CAM för precisionens skull. Till vår hjälp har vi även individuella distanser och vinklade skruvhål, detta är något vi använder oss av i allt större utsträckning. Allt för att få en så estetisk och funktionell restauration som möjligt.

Skruv- eller cementerade konstruktioner har båda sina indikationer. Det mesta gå att lösa på ett eller annat sätt, kontakta oss gärna för mer information om vilken lösning som kan passa just er.

tandimplantat

Avtagbar- och kombinationsprotetik

Användandet av varmpressad akryl i våra ersättningar är något vi har som huvudregel, allt för att få ett så homogent och vävnadsvänligt material som möjligt. Patienten får även ett material som håller sig under längre tid.

Vi tillverkar alla typer av avtagbar och kombinationsprotetik.

Avtagbar- och kombinationsprotetik

Temporära ersättningar

Både enklare varmpressade akryl- och metallförstärkta provisorier tillverkas.

Övrigt

  • Färgtagning på lab och fotodokumentation ingår alltid, givetvis kostnadsfritt
  • Hos oss får ni hjälp med studiemodeller, diagnostiska uppvaxningar och terapiplanering
  • Snarkskenor producerar vi företrädesvis justerbara med hjälp av Scheu®-komponenter
  • Hårda bettskenor på bettfysiologiska grunder tillverkas alltid av varmpressad akryl
ceradent-bild

Vill du veta mer?

Kontakta oss